Disclaimer

DisclaimerDeze website wordt beheerd door AVEVE NV, met ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.464, met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 84, te 3012 Leuven, België. De gebruiksvoorwaarden van deze website kan u hieronder in detail terugvinden. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bent u het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we u om de website te verlaten. 

De inhoud van de website

De website biedt werkzoekenden een verzameling van jobadvertenties die gelden binnen Arvesta. Via de website kunnen werkzoekenden ten eerste solliciteren voor een welbepaalde job en ten tweede kunnen werkzoekenden ook een spontane sollicitatie indienen.

AVEVE stelt de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Echter, AVEVE kan niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website. 

De informatie op deze site werd te goeder trouw opgenomen en is louter informatief. AVEVE is in geen geval verantwoordelijk voor een nadeel dat u mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de website. 

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn AVEVE, de ondernemingen die aan ons gelinkt zijn en diens directieleden en werknemers niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor het bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn. 

Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit, onder andere:

  • Handelingen die ingegeven zijn door informatie die u vindt op de website, zoals, doch niet beperkt tot: jobadvertenties;
  • Storingen in het gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software; 
  • Onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie;
  • Het gebruik van websites, waarop u via een link op onze website terechtkomt, zoals, doch niet beperkt tot de webshops, waar u via een link op onze website terecht komt;
  • Inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze website. 

Externe links 

Op diverse plaatsen op deze website krijgt u mogelijk automatische links aangeboden naar andere websites, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. AVEVE heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die u erop vindt. 

Solliciteren en registreren

Om te solliciteren dient u uw persoonsgegevens in te vullen op de Website. U dient het daartoe bestemde formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Het staat AVEVE vrij om sollicitaties met onvolledige en onjuiste gegevens niet te weerhouden.

Indien u na uw sollicitatie weerhouden wordt en door mag gaan naar de volgende fase in de sollicitatieprocedure kan u zich aanmelden op het sollicitanten portaal middels de log-in die u verkrijgt. Via het portaal kan u de status van uw sollicitatie opvolgen (sollicitatie nakijken, bijkomende gegevens aanleveren indien dit wordt gevraagd, geplande gesprekken opvolgen,...). Uw profiel wordt opgesteld op basis van de gegevens die u heeft doorgegeven bij uw sollicitatie. U kan op elk moment via de knop ‘wachtwoord opvragen’ uw wachtwoord wijzigen. Uw profiel is enkel zichtbaar voor uzelf en voor ons en niet voor andere gebruikers van de website.

U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons bezorgd via de website.  Bij het plaatsen van uw gegevens en uw CV verbind u zich ertoe, volledige en eerlijke informatie op te nemen. Door uw CV te uploaden geeft u te kennen dat u begrijpt en aanvaardt dat uw gegevens en uw CV zichtbaar zal zijn voor AVEVE en de onderneming behorende tot Arvesta waarop uw sollicitatie betrekking heeft.

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan AVEVE of aan de bedrijven die aan ons gelinkt zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de respectieve eigenaars. 

Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht op zou kunnen bestaan.

Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat u daarvoor expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van AVEVE. U mag, na de verkregen toestemming,  informatie van de website enkel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: u bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © AVEVE. Alle rechten voorbehouden’. Twijfelt u of uw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail uw vraag dan naar legal@arvesta.be.

Persoonsgegevens, privacy en cookies

Staat u op het punt om uw persoonsgegevens in te vullen op deze website? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de behandeling van uw persoonlijke gegevens, die u ons bezorgd.

Verder is het mogelijk dat tijdens een bezoek aan de website een cookie wordt geplaatst op het apparaat waarmee u de website bezoekt. Wil u weten welke cookies mogelijk op uw apparaat geplaatst worden en hoe u uw cookie-instellingen kan veranderen, lees dan onze cookieverklaring.

Vragen en klachten

AVEVE wil dat uw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Heeft u dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op met ons via mail op talent@arvesta.eu of via 016/24 26 26.

Ter aanvulling

AVEVE heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving. 

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leuven. 
Arvesta
Philipssite 5, bus 3

3001 Leuven
België

tel +32 16 24 26 25
info@arvesta.eu© 2018 Arvesta - BTW BE 0403 552 464


Hoofdkantoor
Arvesta
Philipssite 5 bus 3
3001 Leuven
België

Maatschappelijke zetel
AVEVE NV
Aarschotsesteenweg 84
3012 Wilsele (Leuven)
België

tel +32 16 24 26 26
info@arvesta.eu© 2018 Arvesta - BTW BE 0403 552 464 Gebruiksvoorwaarden - Privacy Policy - Cookie Policy